It's all about memories 2013 "Goals"

Okej så vi är inne på den andra frågan av listan som handlar om mål, vilket var jobbigt då jag inte alls har hunnit tänka på detta.Jag är en person som lever väldigt mycket för dagen vilket gör att jag nästan aldrig sätter upp mål skojar bara, jag är enbart för jävla dålig för att nå mina mål. Nej men detta var en bra fråga så vi kan väl försöka lista vad jag har för mål med 2014!
 
1. Jag vill bli en bättre person jag är redan förbannat bra men vill bli bättre! Mer snällare och inte låta förbannad eller bitchig hela tiden ja jag gör det, men är inte förbannad bara engagerad.
 
2. Jag vill lägga mer fokus på kosten! Jag är bra gällande träning då jag tränar 8 dagar av 7 möjliga, men vad jag stoppar i mig ska vi inte ens tala om.
 
3. Börja dricka igen...
 
4. Göra något spontant vill vi inte alla det?

5. Lära mina katter att använda toaletten!
 
Detta kännde som 5 mål som jag bör kunna uppnå under 2014! Nu ska jag vila, då jag jobbar nu i natt!
 
 
//English
Okay so we are on the second question of the list that 's about goals , which was a pain since I did not have time to think of this.I am a person who lives very much for the day which means I almost never set goals just kidding I'm just too damn lazy to reach my goals. No, but this was a good question so let's try to figure what my goals is in 2014 !
 
1. I want to become a better person I am already damned good! but would be better! More kinder and not sound angry or bitchy all the time yes I do, but im not angry just committed .
 
2nd I want to put more focus on the diet ! I'm good with the training when I train eight days out of seven possible, but what I eat , we should not even talk about .
 
3rd Start drinking again ...(?)
 
4th Do something spontaneous would not we all ?

5th Teach my cats to use the toilet !
 
This is known as 5 goals that I should be able to achieve in 2014 ! Now I'll rest when I'm working the night!


Anonym

Lära mina katter använda toaletten. HAHAHA

Stalker?

Namn:


E-postadress:


URL / Bloggadress:


Din Kommentar: