It's all about the butt

Hej kompisar!
 
Det var länge sedan jag la ut ett träningsschema så här ska ni få ett som slår er i baken (bokstavligen talat). Idag körde jag detta schema som ni ser nedanför, det är rumpa och rygg. Det var ett riktigt grymt pass som jag satte ihop i sista stund och detta ska köras fler gånger! Detta kommer att vara en träning i serien "Bombshell body" ska bli så sköj! 
 
För att förklara schemat lite snabbt, den första = 12 är ett sett, betyder att ni måste göra 24 lunges på första, 16 osv. De kommande 5 tror jag ni vet vad det är, eller så får ni googla då jag är en dålig förklarare. Nr 7 är att först gör ni en side lunge, efter det en diagonal lunge och sedan rakt fram. När ni går upp från side lunge så går ni upp med rakt ben, diagonal och rakt fram avslutas med en kick. Nr 9 här använder jag mig av ett helt gummi band, om erat gym inte har ett (vilket mitt inte har, jag ta med mig eget) så kan man köra den utan. Här är en bild på övningen ni börjar som hon ligger och går ner med knät, upp med knät, efter det så kör ni med hälarna separerade och de sista 10 är en pulse. Hoppas ni gillar detta schemat! Det är en killer och fokuserar verkligen på rumpan! Puss på er mina små enhörningar!
 
 
 
 
// English

Hello Friends !

So it was a long time ago since I put out a training schedule, so today you get one that hits you in the butt ( literally ) . Today I did this schedule as you can see below , it's butt and back. It was a really awesome workouts that I put together at the last minute and this should be done more times! This will be in the training series " bombshell body" SO FUN!

To explain the schedule a little fast, the first = 12 reps is one set, it means that you must do 24 lunges on the first, 16 and so on. The next 5 , I think you know what it is, or you get googling then because I'm bad at explaining things. No. 7 is, first you do a side lunge , after a diagonal lunge and then straight ahead. As you go up the side lunge. you go up with a straight leg, diagonal and straight ends with a kick. No. 9 here I use a rubber band, if your gym does not have one ( which mine did not have , I bring my own) but you can do it without. Here is a picture of the exercise you start in the same position as in the picture and goes up and down with the leg, after that, you do it with your heels separated and the last 10 is a pulse . Hope you like this schedule! It's a killer and really focus on the butt! Now go and get a killer butt! Hugs to you my little unicorns!